سرعت دستگیری اطلاعات وزارت اطلاعات گروه تروریستی

سرعت: دستگیری اطلاعات وزارت اطلاعات گروه تروریستی اخبار اجتماعی

دانشجوی ستاره ‌دار سیاسی نداریم / وزیر علوم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در میان دانشجویان ستاره ‌دار، اشخاصی با مسئله سیاسی یا گرایش و کارها سیاسی وجود ندارد آیا که مسایل سیاسی در گزینش دانشجو ..

ادامه مطلب

امشب، آخرین وقت عضویت تکمیل ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه آزاد

ثبت نام گزینش رشته مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ساعت 24 امشب جمعه 21 مهرماه آخر می‌یابد. امشب، آخرین وقت عضویت تکمیل ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه آزاد ..

ادامه مطلب