سرعت دستگیری اطلاعات وزارت اطلاعات گروه تروریستی

سرعت: دستگیری اطلاعات وزارت اطلاعات گروه تروریستی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی ورزش‌های تعادل و حرکات چشم به بیماران ام‌اس کمک می‌کند

طبق مطالعات انتشار یافته در مجله پزشکی آکادمی تخصصی اعصاب آمریکا داشتن یک برنامه ورزشی که مشمول بر حرکات تعادلی و حرکات چشم باشد می‌تواند به بیماران ام‌اس کمک ک

ورزش‌های تعادل و حرکات چشم به بیماران ام‌اس کمک می‌کند

ورزش های تعادل و حرکات چشم به بیماران ام اس کمک می کند

عبارات مهم : تعادل

طبق مطالعات انتشار یافته در مجله پزشکی آکادمی تخصصی اعصاب آمریکا داشتن یک برنامه ورزشی که مشمول بر حرکات تعادلی و حرکات چشم باشد می تواند به بیماران ام اس کمک کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از Science daily ، پرسشها تعادلی و خستگی در بیماران ام اس مرسوم است و معمولا این بیماران از زمین خوردن و محدودیت های حرکتی شکایت دارند. ام اس باعث کم کردن توانایی افراد جهت انجام فعالیت های روزانه می شود. بیماران ام اس مسئله دید نیز دارند.

بیشتر برنامه های ورزشی بیماران ام اس مشمول بر حرکات قدرتی و تعادلی می شود. ما می خواستیم دریابیم که ترکیب ورزش های تعادل با حرکات ورزشی چشم چه تاثیری بر شرایط بیماران ام اس دارد.

ورزش‌های تعادل و حرکات چشم به بیماران ام‌اس کمک می‌کند

در مطالعات انجام شده است نیمی از شرکت کنندگان به مدت شش هفته و دو بار در هفته ، برنامه ورزشی تهیه شده است جهت آنها را انجام داده اند. گروه دیگر ورزش خاصی انجام ندادند.

بعد از شش هفته افرادی که برنامه ورزشی را انجام داده بودند تعادل بهتری پیدا کردند و افرادی که ورزش کردند شرایط بهتری از نظر کم شدن خستگی و احساس سرگیجه داشتند.

طبق مطالعات انتشار یافته در مجله پزشکی آکادمی تخصصی اعصاب آمریکا داشتن یک برنامه ورزشی که مشمول بر حرکات تعادلی و حرکات چشم باشد می‌تواند به بیماران ام‌اس کمک ک

واژه های کلیدی: تعادل | برنامه | حرکات ورزشی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs