سرعت دستگیری اطلاعات وزارت اطلاعات گروه تروریستی

سرعت: دستگیری اطلاعات وزارت اطلاعات گروه تروریستی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برطرف حصر و ممنوع‌التصويري گزارش يك مطالبه

الياس حضرتي، در ويديويي با تشريح عملكرد يك ساله خود در مجلس روندي از فعاليت ها راجع به دو عنوان مهم سياسي را ارايه كرد

برطرف حصر و ممنوع‌التصويري گزارش يك مطالبه

برطرف حصر و ممنوع التصويري گزارش يك مطالبه

عبارات مهم : روزنامه

الياس حضرتي، در ويديويي با تشريح عملكرد يك ساله خود در مجلس روندي از فعاليت ها راجع به دو عنوان مهم سياسي را ارايه كرد

برطرف حصر و ممنوع‌التصويري گزارش يك مطالبه

حالا ١٣ ماه از حضور نمايندگان در مجلس دهم مي گذرد؛ مجلسي با چهره، دغدغه و رويكردهاي جديد كه مي رود تا آن نگاه سابق به پارلمان را به فراموشي بسپارد. آخر هفته اين بار ولی با نخستين گزارش يكي از نمايندگان مجلس از اين ١٣ ماه همراه بود.

الياس حضرتي، نماينده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران منشتر شدن يك ويديوي ١٢ دقيقه اي در كانال شخصي تلگرامي خود(به نشانيelyas_hazrati) اقدامات، مباحث و دغدغه هاي يك سال اخيرش را با مردم در ميان گذاشته هست. گزارشي كه خودش آن را يك گزارش كپسولي مي خواند و در پايان آن ابراز اميدواري مي كند كه اين فرهنگ در ميان ساير نمايندگان مجلس هم ايجاد شود تا گزارش دهند كه مردم بدانند ٢٩٠ نماينده مجلس در يك سال و يك ماه اخير چه كرده اند، چه دغدغه هايي داشته اند و چه چشم اندازي براي سال هاي بعد دارند.

الياس حضرتي، در ويديويي با تشريح عملكرد يك ساله خود در مجلس روندي از فعاليت ها راجع به دو عنوان مهم سياسي را ارايه كرد

يكي از مهم ترين موضوعاتي كه الياس حضرتي، نماينده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در اين گزارش ١٢ دقيقه اي از آن پرده برداشته است تلاش هايش براي حل دو مساله مهم در عرصه سياست هست. يكي حل مساله حصر و ديگري حل مساله ممنوع التصويري سيد محمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات. او از جلسه اي يك ساعت و نيمه با محسني اژه اي، سخنگوي دستگاه قضا و پيشنهاد تشكيل يك هيات رايزني كننده پنج نفره از حاميان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي خبر مي دهد؛ موضوعي كه با موافقت محسني اژه اي مواجه شده است است و حضرتي را به حل مساله حصر تا پايان سال خوش بين مي كند.

تلاش براي برطرف حصر تا پايان سال

نخستين موضوعي كه الياس حضرتي در گزارش ويديويي خود به آن پرداخته همان موضوعي است كه مردم و گروه هاي سياسي در دو انتخابات مهم اخير كشور يعني انتخابات مجلس دهم و رياست جمهوري دوازدهم آن را بارها فرياد زده بودند. الياس حضرتي در اين گزارش كار تاكيد كرده است: «يكي از موضوعاتي كه من در مجلس از روز اول به صورت نوشته و نانوشته از طرف مردم به عنوان يك خواسته تلقي مي كردم توجه جدي و حساب شده است به بحث حصر بود.» وي در ادامه به فعاليت هاي خود در راستاي اين عنوان اشاره كرده و گفته: «ملاقاتي يك ساعت و نيمه را با آقاي محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه به عنوان موثرترين فرد در اين عنوان برگزار كردم. در اين جلسه پيشنهاد دادم تا بتوانيم عنوان حصر را به صورت مرحله اي حل كنيم. »

برطرف حصر و ممنوع‌التصويري گزارش يك مطالبه

نماينده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در توضيح بيشتر در مورد حل مساله حصر به صورت مرحله اي تصريح كرد: «به اين صورت كه ابتدا ٢٠ نفر از دوستان آقايان كروبي و موسوي اجازه ديدارهاي مرتب، هفتگي و مستمر را پيدا كنند و به مرور اين عنوان تعديل و به سمت حل شدن پيش رود.» وي در مورد نظر سخنگوي دستگاه قضا در ارتباط با اين پيشنهاد گفت: «ما تقريبا توانستيم روي پنج نفر با آقاي محسني اژه اي به نتيجه برسيم. همچنين در ادامه با وزير محترم اطلاعات و معاون مربوطه ايشان و آقاي شمخاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي جلسات مفصلي در اين زمينه داشتم. اين داستان همچنان ادامه دارد و فكر مي كنم كه ان شاءالله بتوانيم امسال اين عنوان را به يك نتيجه اي برسانيم.»

دو جلسه با دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران براي حل ممنوع التصويري سيد محمد خاتمي

موضوع دومي كه حضرتي در گزارشش به آن پرداخته هست، بحث ممنوع التصويري رهبر جريان اصلاحات هست. او در ادامه گزارشش گفت: «در كنار عنوان حصر، عنوان ممنوع التصويري آقاي خاتمي ماموريتي بود كه احساس مي كردم بر دوش من هست. به همين علت دو جلسه با آقاي دادستان محترم پایتخت کشور عزیزمان ایران داشتم و با او در اين مورد صحبت كردم. در مصاحبه ها و جلساتي كه در مجلس پيش مي آمد هم اين عنوان را پيگيري مي كنم تا به جايي برسانيم.»

الياس حضرتي، در ويديويي با تشريح عملكرد يك ساله خود در مجلس روندي از فعاليت ها راجع به دو عنوان مهم سياسي را ارايه كرد

حمايت از روزنامه نگاران

الياس حضرتي علاوه بر آنكه يك نماينده مجلس باشد يك مدير رسانه است و به همين دليل بخشي از گزارش هر سال خود را به گزارش از کارها صورت گرفته براي حل مشكلات روزنامه نگاران تخصیص داده شده است داده است و تاكيد مي كند كه « احساس مي كردم كه بايد نمايندگي بكنم براي اهالي رسانه و روزنامه نگاران. » او در اين مورد گفته است: «اتفاقاتي مثل تعطيلي روزنامه قانون يا فيلتر شدن سايت دنیا نيوز يا توقيف روزنامه آقاي رسايي و ساير روزنامه ها موضوعاتي بودند كه من به صورت مرتب پيگير آن بودم تا نگذارم روزنامه اي تعطيل شود و اگر اتفاقي افتاد براي برطرف توقيف اقدام كنيم. از سوي ديگر پيگير بودم تا اگر در دادگاه مشكلي وجود دارد يا خبرنگاراني كه در اين مباحث گرفتار مي شدند را مورد حمايت قرار دهيم.»

برطرف حصر و ممنوع‌التصويري گزارش يك مطالبه

او در توضيح روند پيگيري وضعيت روزنامه نگاران بازداشتي نيز گفت: «در جلسات مختلفي كه با رييس جمهور و رييس قوه قضاييه بود، عنوان روزنامه نگاران زنداني همچون آقاي احسان مازندراني يا ساير دوستان گرفتار در زندان را پيگيري مي كرده ام.» او همچنين در ارتباط با پيگيري وضعيت مديران كانال هاي تلگرامي بازداشت شده است نيز گفت: «پيگير موضوعاتي مثل پرونده ادمين ها كه خودش پرونده ويژه اي است و دوستان بسيار زيادي كه من مي شناسم، بوده ام يا در مورد موضوعاتي همچون آرش صادقي كه اعتصاب غذا كرده بود و كارش به شرايط بحراني رسانده بود من را به عنوان يك نماينده مجبور مي كرد تا به رييس قوه قضاييه نامه بنويسم و درخواست کارها فوري كنم.»

حمايت از اهالي فرهنگ و هنر

الياس حضرتي ولی در ادامه گزارشش از روند پيگيري مطالبات بازیگران و صورت های معروف در مجلس گفته هست. او در اين مورد گفته است: «جلسات خوبي با منزل سينما برگزار كرديم. در اين جلسه يكي دو نماينده موثر از هيات رييسه و كميسيون فرهنگي همچون جناب آقاي وكيلي و آقاي مازني حضور داشتند. يكي از بخش هايي كه به آن توجه كردم و در نطقم آن را گنجاندم عنوان سينما بود. پيگيري وضعيت فيلمي مثل منزل پدري كه مدت ها در توقيف بود و اعتراضات بسياري به آن وجود داشت از جمله ديگر مباحث بود. » او در ادامه به عنوان كپي رايت اشاره كرده و گفته است: «حتي با آقاي سعيد سهيلي تماس گرفتم كه چطور شده است است كه اين مشكل گريبانگير تهيه كنندگان و كارگردانان شده است است كه سي دي فيلمي كه هنوز روي پرده است در بازار توزيع و خسارت وحشتناكي را بر اهالي سينما تحميل مي كند؟»

موسسات مالي و اعتباري

يكي ديگر از موضوعاتي كه الياس حضرتي در ماه هاي اخير به عنوان نماينده مجلس عضو كميسيون اقتصادي پيگير آن بوده است وضعيت موسسات مالي و اعتباري هست. او در اين گزارش هم گفته است: «مرتب پيگير پرونده ثامن الحجج، ميزان و پرونده كاسپين كه قبلا عناوين ديگري داشتند و مردم گرفتار آن شده است اند، هستم. همين طور وضعيت بانك هاي رسمي كشور كه گهگاه با مشكلاتي روبه رو مي شوند را نيز رصد كرده ام. تلاش هايي در جهت پايين آوردن قیمت بهره، حل و تسهيل مشكلات وام مسكن داشته ايم تا بشود مردم را صاحب مسكن كنيم.»

مردم نقد كنند

حضرتي در پايان اين گزارش از مردم خواسته است كه انتقادهاي ارزش را مطرح كنند تا مشكلات بهتر حل شود. در ميان مباحث اين گزارش پرسشها ديگري همچون حل مشكل کلوب استقلال و حمايت از دانشگاه ها و تشكل هاي دانشجويي نيز مطرح شده است است كه حضرتي در يك سال اخير پيگير آنها بوده است.

اخبار سیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: روزنامه | روزنامه نگار | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs