سرعت دستگیری اطلاعات وزارت اطلاعات گروه تروریستی

سرعت: دستگیری اطلاعات وزارت اطلاعات گروه تروریستی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کدام عامل در خروج سرمایه های خرد از بورس نقش داشت؟

به گزارش منزل ملت به نقل از عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نوشت: اوج رفتن قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی در خروج سرمایه های خرد

کدام عامل در خروج سرمایه های خرد از بورس نقش داشت؟

کدام عامل در خروج سرمایه های خرد از بورس نقش داشت؟

عبارات مهم : بازار

به گزارش منزل ملت به نقل از عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نوشت: اوج رفتن قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی در خروج سرمایه های خرد از بورس موثر است.

کدام عامل در خروج سرمایه های خرد از بورس نقش داشت؟

هادی قوامی،درباره اوضاع قیمت ها در بازار ارز گفت: عوامل سیاسی و اقتصادی در نوسانات قیمت ارز تاثیرگذار بوده است که بطور طبیعی نوسانات بازار ارز، بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار داده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:وضعیت فضای کسب و کار در نوسانات قیمت ارز موثر بوده آیا که اگر تولید کارخانه ها از رونق برخوردار باشد و شاخص مربوط به سودآوری در حد مناسبی باشد بطور طبیعی نقدینگی در جامعه جذب بخش تولید می شود.

به گزارش منزل ملت به نقل از عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نوشت: اوج رفتن قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی در خروج سرمایه های خرد

لزوم سوق نقدینگی های سرگردان به سوی بازار های مولد اقتصادی

نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی افزود:اگر تدابیری اقتصادی به نحوی باشد که نقدینگی های سرگردان به سوی بازار های مولد اقتصادی سوق داده شوند بطور طبیعی از رونق بازار سوداگری ارز و رشد کاذب قیمت دلار جلوگیری می شود.

قوامی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری منزل ملت تصریح کرد:نامساعد بودن اوضاع بازار کسب و کار و حتی ایجاد فضای روانی مبنی بر تاثیر خروج آمریکا از برجام، باعث شده است تا بازار ارز تحت تاثیر قرار بگیرد.

نقدینگی زیاد کردن قابل توجهی یافت

کدام عامل در خروج سرمایه های خرد از بورس نقش داشت؟

وی ادامه داد:نقدینگی در شروع فعالیت دولت یازدهم در حدود 450 هزار میلیارد تومان بود این در حالی است رقم نقدینگی زیاد کردن قابل توجهی یافته که مشمول بر پول و شبه پول است و باید این نقدینگی به سمت بخش تولید سوق داده شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:می توان بخشی از نقدینگی در جامعه را به سوی بازار بورس سوق داد البته اوج رفتن قیمت خوراک پتروشیمی ها در خروج سرمایه های خرد از بورس موثر بوده بنابراین باید جهت اتخاذ تدابیر اقتصادی همه جوانب سنجیده شود.

به گزارش منزل ملت به نقل از عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نوشت: اوج رفتن قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی در خروج سرمایه های خرد

واژه های کلیدی: بازار | طبیعی | اقتصادی | شورای اسلامی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs