سرعت دستگیری اطلاعات وزارت اطلاعات گروه تروریستی

سرعت: دستگیری اطلاعات وزارت اطلاعات گروه تروریستی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی وقت پیگیری به پرونده مرتضوی در بخش تامین اجتماعی

وکیل‌مدافع شرکت تامین اجتماعی از پیگیری به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به تامین اجتماعی، در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تاری

وقت پیگیری به پرونده مرتضوی در بخش تامین اجتماعی

وقت پیگیری به پرونده مرتضوی در بخش تامین اجتماعی

عبارات مهم : پرونده

وکیل مدافع شرکت تامین اجتماعی از پیگیری به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به تامین اجتماعی، در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تاریخ 17 مهر ماه خبر داد.

مجتبی نظری در گفت وگو با ایسنا گفت: قاضی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر که به بخشی از شکایت ما از سعید مرتضوی پیگیری می کرد، بازنشسته شد که به همین دلیل، پرونده نزد قاضی جدیدی مورد بررسی قرار گرفت؛ بر اساس اعلام دادگاه، قرار است دوشنبه- 17 مهر ماه – جلسه پیگیری به این پرونده در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شود.

وقت پیگیری به پرونده مرتضوی در بخش تامین اجتماعی

وی یادآور شد: در این بخش از پرونده سعید مرتضوی در رابطه با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حکم دادگاه بدوی، به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است بود که سال گذشته با اعتراض ما و سعید مرتضوی، پرونده به دیوان ارسال شد و در نهایت با نظر دیوان به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر جهت بررسی ارسال شد.

وی افزود: بخش دیگری از پرونده که مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود و متهم به شلاق محکوم شده است بود، با اعتراض ما و سعید مرتضوی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که همچنان در حال بررسی است.

وکیل‌مدافع شرکت تامین اجتماعی از پیگیری به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به تامین اجتماعی، در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تاری

واژه های کلیدی: پرونده | اعتراض | دادگاه | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs